| امروز : سه شنبه 04/ 07/ 1396 (10:53)| جستجو

 صـفـحـه اصـلـی > اعـضـای مرکز (برحسب حروف الفبا)

ردیفنام و نام خانوادگیرشتهحوزه فعالیتوضعیتنوع عضویت
1دکتر رضا فرخ زادعمران-سازهتکنولوژی بتنفعالدائم - ویژه
2دکتر حسن آقابراتیعمران - زلزلهمهندسی زلزلهفعالدائم - ویژه
3دکتر علی دلنوازمهندسی سازهتکنولوژی بتنفعالدائم - ویژه
4دکتر مهدی مهدیخانیعمران-مدیریت ساختتکنولوژی بتنفعالدائم - ویژه
5مهندس صادقی چوکامی شهرسازیشهرسازیفعالدائم - ویژه
6مهندس حسن حاجی کاظمیانعمرانمسابقاتفعالدائم - ویژه
7دکتر آرش امامی صالحعمران-سازهتکنولوژی بتنفعالدائم - ویژه
8حسین دیواندری عمران- سازهکارشناس در امور اجراییفعالدائم
9سجاد یاسریعمرانبتن - موقتفعالموقت
10محمد پیرویعمران-ارشدبتن-موقتفعالموقت
11محمد حسین انتظاریانعمرانبتن-موقتفعالموقت
12ابوالفضل رحمانیعمرانبتن- موقتفعالموقت
13پزمان رضوانیعمرانبتن- موقتفعالموقت
14محمد حسین کریم نژادعمران-ارشدبتن-اصلیفعالموقت
15مسعود کشاورز عمرانبتن-موقتفعالموقت
16میثم حضرتیعمرانبتن-موقتفعالموقت
17محمد مافیعمرانبتن- آزمایشیفعالموقت
18سید مهدی موسویعمرانزلزلهفعالموقت
19سید مهدی فهیم نیاعمرانضد سولفاتفعالآزمایشی
20جمشید بغدادیعمرانبتنفعالآزمایشی
21محمد پور محمد تقیعمرانانواع بتنفعالآزمایشی
22حمیدرضا کارگرعمرانهوش مصنوعی- آزمایشیفعالآزمایشی
23مهران عظیمی نژادعمرانبتن- موقتفعالآزمایشی
24مهدی پوراصلانیعمرانبتن- آزمایشیغیر فعالآزمایشی
25حمیدرضا صفری واریانیعمرانبتن- آزمایشیفعالآزمایشی
26عیسی صباحیعمرانبتن- آزمایشیغیر فعالآزمایشی
27محمدرضا باقریعمرانبتن- آزمایشیفعالآزمایشی
28غزل حاجی آقاییعمرانبتن-آزمایشیفعالآزمایشی
29فرناز محمدیعمرانبتن- آزمایشیفعالآزمایشی
30علی نظم دهعمرانبتن-آزمایشیغیر فعالآزمایشی
31فرید کارگرایعمرانبتن-آزمایشیغیر فعالآزمایشی
32محمود صفرعلیزاده خوشروعمرانبتن- آزمایشیفعالآزمایشی
33سعید یوسفیعمرانبتن-آزمایشیغیر فعالآزمایشی
34مهدی میرابیعمرانبتن-آزمایشیفعالآزمایشی
35علیرضا علی تبارعمرانبتن-آزمایشیغیر فعالآزمایشی
36محسن قریبیعمرانپل ماکارونیفعالآزمایشی
37محسن ترابیعمرانپل ماکارونیغیر فعالآزمایشی
    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد. طراحی و پیاده سازی : اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات-واحد اینترنت