| امروز : سه شنبه 04/ 07/ 1396 (11:01)| جستجو

 صـفـحـه اصـلـی > گروه های پژوهشی

 معرفي گروه هاي پژوهشي

فعاليت هاي پژوهشي مرکز تحقيقات بتن و ساختمان در قالب شش گروه تخصصي و دو کارگروه به انجام مي رسد؛ که در اين بخش به معرفي هر يک پرداخته مي شود.
1- گروه مهندسي سازه: هدف از تشکيل اين گروه پژوهش تحليلي، عددي و آزمايشگاهي در زمينه هاي مختلف مهندسي سازه، ديناميک سازه ها، اثر باد بر سازه ها، اثر انفجار بر سازه ها، تنشهاي حرارتي، خستگي و ساير زمينه هاي وابسته است.
2- گروه مهندسي زلزله و خطرپذيري لرزه اي: اين گروه به منظور پژوهش تحليلي، عددي و آزمايشگاهي در زمينه هاي مختلف مهندسي زلزله، بهسازي لرزه اي سازه ها، اثر زلزله بر سازه هاي خاص، ژئوتکنيک لرزه اي، مديريت ريسک و مديريت بحران لرزه اي، عملکرد لرزه اي سازه ها و ساير زمينه هاي وابسته پيشنهاد مي گردد.
3- گروه معماري و شهرسازي: پژوهش در زمينه هاي مختلف مرتبط با معماري و شهرسازي، بافت هاي فرسوده، مرمت آثار تاريخي، توسعه پايدار در معماري و ساير زمينه هاي وابسته از فعاليت هاي اين گروه مي باشد.
4- گروه حمل و نقل: هدف از تشکيل اين گروه پژوهش در زمينه هاي مختلف ترابري، ترافيک، ايمني حمل و نقل و ساير زمينه هاي وابسته است.
5- گروه تکنولوژي بتن و مصالح ساختماني: فعاليت در نظر گرفته شده براي اين گروه، پژوهش در زمينه هاي مختلف مرتبط با مصالح ساختماني، بومي سازي مصالح و کاربرد نانوتکنولوژي در مصالح ساختماني.
6- گروه پژوهشهاي کاربردي: پژوهش در زمينه بومي سازي فناوري هاي مربوط به ساختمان، فناوري هاي کاربردي در زمينه انرژي هاي نو و توسعه پايدار زمينه اصلي اين گروه مي باشد.
● کارگروه پژوهشگران جوان: فعاليت اصلي اين بخش شناسايي و جذب دانشجويان ممتاز و آماده سازي آنها براي فعاليت در زمينه پژوهش و يا مسابقات داخلي و خارجي است.
● کارگروه ايده هاي نو: اين بخش با هدف جذب ايده هاي خلاق، حمايت از ايده پردازان و اجرايي کردن ايده هاي نو طراحي شده است.
    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد. طراحی و پیاده سازی : اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات-واحد اینترنت