صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

اعلام تاريخ آزمون جامع کتبي وشفاهي نيمسال اول97رشته (مديريت صنعتي کليه گرايشها)
توضیحات
آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت صنعتي کليه گرايشها( نيمسال اول97)روز شنبه مورخ1397/10/01ساعت 8 صبح برگزارميگردد .مواد آزمون روزمذکور (گرايش تحقيق درعمليات ) 1- مدلسازي کمي درمديريت2 -علم مديريت فازي 3-تحقيق درعمليات نرم پيشرفته/ (گرايش توليدوعمليات) 1-پويايي سيستم2-طراحي سيستمهاي پيشرفته توليدوعمليات 3- مدلسازي کمي درمديريت /(گرايش استراتژي صنعتي)1-علم مديريت فازي2- مدلسازي کمي درمديريت 3-آينده پژوهي درصنعت /(گرايش سيستمها)1- پويايي سيستم2 -نظريه هاي سيستمي3-مدلسازي کمي درمديريت /(گرايش مالي)1-پويايي سيستم2-مدلسازي رياضي درمديريت مالي3-مديريت ريسک /ميباشد. تذکر:ثبت نام آزمون جامع يک هفته قبل از برگزاري آزمون الزامي ميباشد. تذکر:تاريخ آزمون جامع شفاهي رشته مذکور روز پنجشنبه مورخ1397/10/13ساعت 8:30 ميباشد.
تاریخ درج 1397/09/06

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS