صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري رشته مديريت فناوري
توضیحات
تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصيرشته مديريت فناوري روز يکشنبه مورخ 1397/04/03ساعت 8.30ميباشد.موادامتحاني آزمون روز مذکور 1-کسب وکارهوشمند2-تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان ومديريت 3-استراتژيهاي مديريت دانش سازماني مي باشد. تذکر: ثبت نام امتحان جامع يک هفته قبل ازآزمون الزامي ميباشد. تذکر: آزمون شفاهي گروه مذکور پنجشنبه مورخ1397/04/14 ساعت 8:30ميباشد .
تاریخ درج 1397/08/02

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS