صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/08]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/08]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پريسا نجف آبادي روز چهارشنبه11:00 تا 12:30 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/03]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پريسا نجف آبادي روز چهارشنبه09:30 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/03]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي کياني سرکله روز جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/05]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي کياني سرکله روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/05]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي کياني سرکله روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/05]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هانا حقيقت فرد روز جمعه17:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/11/27][1396/12/05]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هانا حقيقت فرد روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/11/27][1396/12/05]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هانا حقيقت فرد روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/11/27][1396/12/05]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هانا حقيقت فرد روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/11/27][1396/12/05]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هانا حقيقت فرد روز جمعه16:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/11/27][1396/12/05]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ابراهيم صفي خاني روز چهارشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1396/11/25][1396/12/03]
17-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/19][1397/02/31]
18-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/12][1397/02/30]
19-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/10][1397/02/30]
20-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/10/12][1397/02/31]
21-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/20]
22-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/25]
23-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت صنعتي کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/20]
24-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته :مديريت دولتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/05/09][1396/12/26]
25-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته:مديريت صنعتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
26-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
27-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/29]
28-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي رشته : مديريت فناوري) [تاریخ درج:1396/02/19][1396/12/28]
29-اطلاعيه آزمون جامع مقطع دکتراي تربيت بدني [تاریخ درج:1396/02/07][1396/12/25]
30-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت دولتي وصنعتي کليه گرايشها(وروديهاي 94وماقبل) [تاریخ درج:1396/02/03][1396/12/25]
31-قابل توجه دانشجويان مقطع دکتري تخصصي - رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/29]
32-قابل توجه دانشجويان دکتراي مديريت صنعتي -کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/28]
33-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
34-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
35-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS